Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική νοημοσύνη: (EQ) Με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη νοείται "η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήματα, να τα κατανοεί και να τα ελέγχει. Είναι επίσης η ικανότητα να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του και να μπορεί να χειρίζεται αποτελεσματικά τόσο τα δικά του συναισθήματά του όσο και τις διαπροσωπικές του σχέσεις". (Daniel Goleman, Συναισθηματική νοημοσύνη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα)
Αυτό που διαφοροποιεί τη συναισθηματική νοημοσύνη από τη νοητική νοημοσύνη είναι ότι ενώ η δεύτερη είναι έμφυτη και προκαθορισμένη από τη γέννηση με μικρά περιθώρια εξέλιξης, η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία του παιδιού.
Στο Άξιον εστί, οι δράσεις και οι δραστηριότητες που υλοποιούνται έχουν στόχο την ομότιμη και ισότιμη ανάπτυξη τόσο του EQ όσο και του ΙQ.

Είναι δράσεις και δραστηριότητες που στηρίζονται στη σύγχρονη παιδαγωγική, ανταποκρίνονται στην πολλαπλή νοημοσύνη των παιδιών, πηγάζουν και καλύπτουν τη διαθεματικότητα των ΑΠΣ και προβλέπουν ταυτόχρονα να βοηθήσουν τα παιδιά να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να καλύψουν την περιέργεια τους, να αυτοελέγχουν τις κινήσεις τους, να αποκτήσουν ικανότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους άλλους και τους συνομηλίκους τους, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους.