Σύγχρονη Παιδαγωγική

Μεταφέροντας τις αρχές της Σύγχρονης Παιδαγωγικής σε ένα συνεπές και οργανωμένο πλαίσιο, το οποίο η πολύχρονη εμπειρία μάς έχει υποδείξει, δημιουργούμε το ιδανικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί. Ο σεβασμός στις ανάγκες, στις ιδιαιτερότητες και στην προσωπικότητα του είναι πρωταρχικής σημασίας για μας. Οι δραστηριότητες βασίζονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών, είναι βιωματικές κι έχουν νόημα γι΄ αυτά. Η καινούργια γνώση οικοδομείται πάνω στην προϋπάρχουσα. Το σχολικό περιβάλλον είναι πλούσιο σε ερεθίσματα και πλήθος εκπαιδευτικών εργαλείων μάθησης χρησιμοποιούνται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Η μάθηση είναι ενεργητική κι ο εκπαιδευτικός σε ρόλο καθοδηγητή στηρίζει και υποστηρίζει το παιδί σε κάθε του αναπτυξιακό βήμα, το βοηθά σε κάθε δυσκολία και το οδηγεί στο φως της νέας γνώσης.