Σχολική Ετοιμότητα

Με τον όρο Σχολική Ετοιμότητα εννοούμε ότι το παιδί έχει τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις που το καθιστούν έτοιμο και ικανό να προσαρμοστεί και να δεχτεί τη νέα γνώση και να ανταπεξέλθει στις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίσει στο νέο του περιβάλλον. Το παιδί θα πρέπει να είναι ώριμο σωματικά (εγκέφαλος, κινητικότητα, ομιλία) και πνευματικά (νοημοσύνη, γνωστική ανάπτυξη, μνήμη), προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης.

Σε κάθε περίπτωση η σχολική ετοιμότητα στις δομές του Άξιον εστί, οργανώνεται στην προσχολική ηλικία, συγκροτείται στο Νηπιαγωγείο και εξελίσσεται στο Δημοτικό Σχολείο, συνυφασμένη πάντα με τους εκάστοτε στόχους της Προσχολικής Αγωγής, του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ.

Η σχολική ετοιμότητα για το «Άξιον εστί» εκτείνεται στις εξής ενότητες:

Σχολική Ετοιμότητα