Καινοτόμες Δράσεις

Οι καινοτόμες δράσεις αποτελούν για το Άξιον εστί μια καθημερινή πραγματικότητα!


Επιθυμώντας την συνεχή ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη μας, επιδιώκοντας νέα επιτυχίες, αναζητώντας διεξόδους από τα κοινά, τετριμμένα και δοκιμασμένα... το" Άξιον εστί" ακολουθεί μια πορεία καινοτόμων δράσεων με σκοπό να ενδυναμώσει τις σχέσεις των αλληλεπιδρώντων προσώπων και να εμπλουτίσει το πρόγραμμα του!

Οι καινοτόμες δράσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται είναι:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ